Årsmöteshelgen i Tyresö 2020 är inställd

Kallelse till web-baserat årsmöte i Svenska Cortinaklubben
2020-05-17 kl 10.00

Viktig information till medlemmarna i Svenska Cortinaklubben

I dag har styrelsen i Svenska Cortinaklubben tagit beslutet att ställa in det fysiska årsmötet den 17/5 på vandrarhemmet Lilla Tyresö. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga.

Vi har i stället tänkt att som många andra föreningar hålla mötet online i år. Ni som önskar deltaga på det web-baserade mötet ombedes meddela mig så kommer ni att få tillsänt er en länk med information när vi vet hur detta ska genomföras. Vi ska försöka hålla mötet på samma datum som tidigare, dvs den 17/5 kl. 10.00, för att vi ska hålla oss inom de tidsramar som våra stadgar säger. Ytterligare information kommer att skickas ut till de medlemmar som visat intresse att deltaga på mötet på detta sätt.
Resultatet av mötet redovisas som vanligt i kommande nummer av Cortinabladet.

OBS! Ett mejl med denna information har också gått ut till samtliga medlemmar.
Saknar du epostadress kommer den via PostNord så småningom.
Du anmäler ditt intresse att deltaga på mötet genom att svara på mejlet.

Ulf Larsson
Ordförande Svenska Cortinaklubben