Kallelse till Cortinaklubbens årsmöte 2022

Härmed meddelas att Cortinaklubbens årsmöte kommer att hållas som ett webmöte onsdagen den 18 maj kl 19.00. De som vill deltaga på mötet anmäler sig genom att skicka ett mejl till klubbens kassör Tomas Löf senast söndagen den 15 maj.

• Vår redaktör Rolf Stohr söker material till Cortinabladet nr 1 2022, han är tacksam om ni skickar så fort som möjligt för att kunna få ut tidningen under maj månad. Ni som har något att bidra med mejlar eller skickar per post till honom.

• Till Velodromloppet har jag hittills fått in anmälan på fem Bilar ( nio personer ) så där hoppas jag på lite fler anmälningar, mejla till min jobbmejl eller ring.
Samtliga adresser finns i Cortinabladet sidan 2.

Ulf Larsson
Ordförande Svenska Cortinaklubben