Integritetspolicy

Svenska Ford Cortina-klubben och GDPR

Som medlem i Svenska Ford Cortina-klubben ger man sitt samtycke till att föreningen behandlar ens personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, mejladress, ålder och eventuellt bilinnehav. Uppgifter om personer som är medlemmar sparas under nästföljande år och raderas sedan.
Det är ordförande och kassör som håller i registret. Kontaktuppgifter till registeransvarig finns här på hemsidan under Kontakt. Om medlem vill ha information om vilka personuppgifter föreningen har sparat går det bra att göra det genom kontaktformuläret, men vilka uppgifterna är syns här ovan.
Det är viktigt att medlem meddelar registeransvarig om förändringar, exempelvis ändrad adress.