Bli medlem

Andra har gjort det och gör det
Svenska Ford Cortinaklubben är en förening för dem som på ett eller annat sätt gillar engelska Fordar och i synnerhet Cortinan. Du behöver inte äga en Cortina för att vara med och man kan ta med familjemedlemmar till reducerad årsavgift.

I praktiken
Starta med en postgiroblankett. Som betalningsmottagare anger du ”Cortinaklubben” och kontonummer 489 93 32-3. I rutan för belopp skriver du summan för alla personer som vill ansöka om medlemskap; för närvarande är den 250 kr/år (familjemedlem 70 kr/år). Är man bosatt utomlands så är priset nu detsamma.
Betalning från utlandet: IBAN: SE66 9500 0099 6042 4899 3323, BIC/Swift: NDEASESS
Rutan ”Övriga meddelanden” ifylls med namnen på de blivande medlemmarna, adress, telefonnummer och epostadress samt sist, men inte minst; om du har en Cortina skriver du modell och tillverkningsår. Sen är det bara att skicka in.

Och sen då?
Du kommer att få klubbtidningen Cortinabladet hemskickad till dig två gånger per år och i förekommande fall även annonsblad och information från Motorhistoriska riksförbundet, MHRF. Dessutom är du med i mejlutskick om olika träffar och aktiviteter som ordnas i klubben lokalt och rikstäckande. Medlemskapet ger också tillgång till klubbens låsta medlemsgrupp på Facebook där många spännande saker diskuteras. Så, tveka inte; just du kanske är ägaren till Sveriges enda kvarvarande Cortina Mk I Standard eller något annat unikum och var annars kan dryfta dina frågor och ta del av den massiva kunskap om Ford Cortina som finns samlad, än just här?