Mejla oss

2022 års styrelse

Ordförande: Ulf Larsson, Stora vägen 54, 513 33 Fristad. Tel: 070-591 45 23.
Sekreterare: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, 135 69 Tyresö. Tel: 070-620 10 68.
Kassör: Tomas Löf, Karlbergsvägen 16, 662 30 Åmål. Tel: 070-275 40 82.
Ledamot: Mats Hallqvist, Löransvägen 20, 860 20 Njurunda. Tel: 060-315 91.
Ledamot: Olof Gustafsson, Alrotsvägen 3, 653 51 Karlstad. Tel: 070-536 89 30.
Suppleant: Wåge Dahl, Lyckornas väg 3, 567 30 Vaggeryd, 072-586 04 84.
Suppleant: Georg Hermansson, Hjälstad Oxhagen 19, 549 92 Moholm. Tel: 0506-201 31.

Andra funktionärer

Revisor: Ola Stensson, Hovanders väg 4, 240 10 Dalby. Tel: 046-201 957.
Valberedning: Bertil Hedlund, Färgesundsvägen 30, 441 95 Alingsås. Tel: 0322-52074.
Miljöansvarig: Gustaf Ulander, Jörnsvägen 22, 934 32 Kåge. Tel: 0910-893 19
Redaktör för Cortinabladet: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, 135 69 Tyresö. Tel: 070-620 10 68.
Hemsidesansvarig: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, 135 69 Tyresö. Tel: 070-620 10 68.