Välkommen till den Svenska Ford Cortina-klubben

Vår nya hemsida är under uppbyggnad så vi hänvisar än så länge till till vår gamla sida.